Sorgbearbetning

Inviduell kurs


För dig som väljer den individuella kursen så genomför du som sörjande ditt eget sorgarbete med stöd och vägledning av mig som kursledare. Jag ger instruktioner, men det är du som kursdeltagare som gör själva sorgearbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du som kursdeltagare kan genomföra ditt sorgearbete.

Coachande samtal


Stödjande samtal med individuell sorgbearbetning som en integrerad metod

Kurser i grupp


Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet

Fakta om sorg

 

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess

omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka

hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss

verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att

oförlöst sorg blir till ett problem.

Vad är sorg?


Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta

motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt,

men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

 

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika

förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika

slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att

förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

 

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

 

 • En känsla av bedövning
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oregelbunden sömn
 • Förändrade matvanor
 • Energiförlust

 

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild

person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre

beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att

nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Myter om sorg

 

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss

kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

 

Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara en tillfällig lindring.

 

Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem.

 

Här följer de vanligaste myterna:

 • Var inte ledsen
 • Var stark (för andras skull)
 • Sörj i ensamhet
 • Tiden läker alla sår
 • Ersätt förlusten
 • Håll dig sysselsatt

 

”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå.

Vi känner till människor som väntade i 20-30 år eller längre utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta.

Omgivningens reaktioner

 

Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt

sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning.

 

Istället kan omgivningens reaktioner ofta sammanfattas i följande punkter:


 • De vet inte vad de ska säga
 • De är rädda för våra känslor
 • De intellektualiserar och ger svårföljda råd
 • De lyssnar inte på oss
 • De försöker byta samtalsämne
 • De vill inte tala om döden

 

Sammantaget bevarar detta en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det.

För att inte bli helt ensam börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen kanske inte är det. På detta subtila sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om deras sorg har läkt.

Detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda.

 

Tillfälliga lättnader

 

De flesta av oss har blivit socialiserade från tidig barndom att hantera sorgliga och smärtsamma känslor

felaktigt lagrar vi denna känslomässiga energi inom oss.

En klichéartad berättelse illustrerar detta faktum väl. Ett litet barn kommer hem från förskolan efter att

ha blivit sårat av de andra barnen på lekplatsen. Mamma, pappa, mormor eller någon annan

vårdnadshavare säger: ”Vad har hänt?” Barnet svarar med tårar i ögonen att ett av de andra barnen var

elaka. Vårdnadshavaren säger då välmenande: ”Var inte ledsen, här får du en kaka så mår du bättre.” På

så vis lär sig barnet från en av dess viktigaste källor till kunskap den livslånga läxan att känslor kan

hanteras med hjälp av mat.

Här följer några exempel över beteenden som, om de uppträder av fel anledning, kan ha en negativ

inverkan på sörjande människor:

 

 • Mat
 • Alkohol och psykofarmaka
 • Arbete och träning
 • Shopping
 • Sex
 • Ilska

 

De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva. De kan dock bli skadliga när de görs av fel

anledning. Att bara äta en kaka bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Att

handla är ingen långsiktig lösning på den smärta som ett dödsfall eller en skilsmässa orsakat. Tvärtom

kan detta ha en rakt motsatt effekt.

Sorgbearbetning

 

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och

förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och

upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt

eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

 

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över

en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter

sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid

förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

 

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster.

Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en

öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

 

Grupper

 

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall,

separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din

sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

 

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar

sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och

sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge

sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan

delta helt och full i livet.


Kursbeskrivning

 

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar

ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första

hemuppgift.

 

Övriga kurstillfällen har följande upplägg. Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi

igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter

delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt

deltagande. I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften.

Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i små grupperna och

besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

 

Praktisk information

Kurslängd: 8 veckor

Omfattning: 8 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.

Kursledare: Se respektive kurs.

Plats: Se respektive kurs.

Avgift: Se respektive kurs.

Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.

Individuellt

 

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall,

separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din

sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

 

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och

sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge

sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

 

Kursbeskrivning

 

Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är

kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att

kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

 

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial

och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga sju

kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella

frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift.

Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften

uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

 

Praktisk information

Kurslängd: 8 veckor.

Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.

Kursledare: Se respektive kurs.

Plats: Se respektive kurs.

Avgift: Se respektive kurs.

Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.